Vă plac manualele folosite de copiii noștri? Sunt ele echilibrate informațional, atractive, vii, motivante pentru Abecedar 1lectură? Își doresc copiii să le citească sau o fac pentru că au fost obligați la școală? Cum ar trebui să arate un manual care să îndeplinească toate aceste cerințe?

Săptămâna trecută am răsfoit un abecedar care avea o vârstă venerabilă: nu mai puțin de vreo 80 de ani. Știți ce senzație am avut? Mă gândeam cât de frumos era și de bine alcătuit, cât de atractiv devenea de la dimensiuni (destul de mici, părea să fie potrivit pentru mânuțele care aveau să-l atingă), la ilustrații și așezare în pagină. Puteți spune același lucru despre manualele copiilor dumneavoastră? Ce le-ați putea reproșa?

Poate o să ne fie utilă o grilă de evaluare.  Într-un material UNESCO apărut sub semnătura lui Roger Seguin se pune accentul pe doar patru aspecte mari:

Conținut

Abordarea pedagogică

Limbaj

Ilustrații

Aceste patru arii de analiză devin clare prin prisma unor întrebări simple:

Este conținutul din manual interesant pentru elevi? (dacă nu este interesant doar obligativitatea școlii o să îi țină aproape de învățare, lucru care vedem cât este de nociv în ultimii ani). Stimulează conținutul o atitudine pro-socială (importantă pentru dezvoltarea societății, elevii trebuie și educați nu doar instruiți)?

Este conținutul din manual adaptat obiectivelor și nivelului instrucțional al elevilor? (de multe ori aceștia din urmă sunt „uitați”, manualele generează ideea că au fost făcute pentru profesori și nu pentru elevi)

Progresul de la un conținut la altul poate să fie urmărit fără dificultăți din partea elevilor? (cât de important este să existe o desfășurare progresivă, pas cu pas care să ducă elevul din aproape în aproape în zona cunoașterii complexe…)

Este vocabularul din manual adapta vârstei și nivelului de dezvoltare al elevilor? (de multe ori am văzut cum profesorii devin „traducătorii” conținuturilor aflate în manual, dar acesta din urmă trebuie să fie cartea elevului și nu a profesorului).

În continuarea celor spune mai sus: textul este suficient de ușor de înțeles de către elevi?

Sunt ilustrațiile clare și suficient de interesante/atractive pentru copii? Sunt toate ilustrațiile cuprinse în manual pe deplin justificate? Sau există prea multe? Corespund ilustrațiile conținutului capitolelor în care apar? Transmit ele informații interesante sunt evocatoare și vor stârni interesul elevilor?

Metodologia pedagogică care este cuprinsă în construcția manualului este ușor de aplicat și adaptată obiectivelor de învățare și nivelului de instrucție? Este manualul astfel construit încât să ofere motivație elevilor?

Sunt exercițiile propuse ușoare sau dificile pentru elevi  și sprijină evaluarea învățării? Sunt aceste exerciții suficient de variate pentru a se evita plictisirea/saturarea elevilor?

La aceste idei se pot adăuga și altele (vezi, spre exemplu, Project 2061 unde se vorbește despre caracteristici ca: gradul de implicare a elevilor, promovarea gândirii acestora, dezvoltarea ideilor etc.)

Dincolo de o perspectivă sau alta, luați un manual al copilului dumneavoastră și evaluați calitatea acestuia prin prisma criteriilor de mai sus. Există aspecte care nu sună deloc bine? Ce puteți adăuga acestei liste? Și o ultimă întrebare: privind cele câteva fotografii ale manualului de acum 80 de ani (deși fotografia nu are cum să înlocuiască plăcerea de a ține în mână această adevărată carte de învățătură) nu credeți că este poate timpul să ne revalorizăm trecutul? Deși vorbim tot mai des despre manualele digitale nu credem că aceste concepte de elaborare (și evaluare) a manualelor se vor schimba prea mult…

Abecedar 2Abecedar 3Abecedar 4

[ Articol citit de: 470 persoane ]

De Ion-Ovidiu Pânișoară

Profesor universitar dr., conducător de doctorat în Științele educației, Director al Departamentului de Formare a Profesorilor, Universitatea din București. A publicat 31 cărți (autor, co-autor sau coordonator) - Comunicarea eficientă (patru ediții, Polirom) a primit în 2010 premiul Academiei Române și două jocuri educaționale. Coordonează la Editura Polirom colecțiile Profesorul de succes și Carieră. Succes. Performanță.